บริการจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.แพ็คเกจ A กรอกและเตรียมเอกสาร ลูกค้านำเอกสารไปยื่นจดเองที่กรมพัฒนาธุรกิจ

  • 1,060 บาท/เคส สำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • 1,260 บาท/เคส สำหรับ บริษัทจำกัด

2.แพ็คเกจ B กรอกเอกสาร พร้อมดำเนินการยื่นจดทะเบียนให้จนจบกระบวนการ

  • 4,000 บาท/เคส สำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • 9,000 บาท/เคส สำหรับ บริษัทจำกัด

3.แพ็คเกจ C กรอกเอกสาร พร้อมดำเนินการยื่นจดทะเบียนให้จนจบกระบวนการ และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • 6,700 บาท/เคส สำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • 11,300 บาท/เคส สำหรับ บริษัทจำกัด

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • กรอกและเตรียมเอกสาร ลูกค้านำเอกสารไปยื่นจดที่กรมสรรพากร 660 บาท/เคส
  • กรอกเอกสาร พร้อมดำเนินการยื่นจดทะเบียนให้จนจบกระบวนการ 2,500 บาท/เคส (รับเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล

จดขึ้นทะเบียนนายจ้าง

  • กรอกและเตรียมเอกสาร ลูกค้านำเอกสารไปยื่นขึ้นทะเบียนนายจ้าง 660 บาท/เคส
  • กรอกเอกสาร พร้อมดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนให้จนจบกระบวนการ 2,500 บาท/เคส (รับเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล)