บริการจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.แพ็คเกจ A กรอกและเตรียมเอกสาร ลูกค้านำเอกสารไปยื่นจดเองที่กรมพัฒนาธุรกิจ

  • 1,060 บาท/เคส สำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • 1,460 บาท/เคส สำหรับ บริษัทจำกัด

2.แพ็คเกจ B กรอกเอกสาร พร้อมดำเนินการยื่นจดทะเบียนให้จนจบกระบวนการ(รวมค่าธรรมเนียมและตราประทับ 1 อัน) HOT!! จดภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์ฟรี

  • 4,500 บาท/เคส สำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • 9,500 บาท/เคส สำหรับ บริษัทจำกัด

3.แพ็คเกจ C กรอกเอกสาร พร้อมดำเนินการยื่นจดทะเบียนให้จนจบกระบวนการ และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(รวมค่าธรรมเนียมและตราประทับ 1 อัน)

  • 6,500 บาท/เคส สำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • 11,500 บาท/เคส สำหรับ บริษัทจำกัด
ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนบริษัท 6,360 บาท
ค่าธรรมเนียม จดห้างหุ้นส่วนจำกัด 1,460 บาท

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(รับเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล)

  • กรอกและเตรียมเอกสาร ลูกค้านำเอกสารไปยื่นจดที่กรมสรรพากร 1,000 บาท/เคส
  • กรอกเอกสาร พร้อมดำเนินการยื่นจดทะเบียนให้จนจบกระบวนการ 2,000 บาท/เคส (รับเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล

จดขึ้นทะเบียนนายจ้าง(รับเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล)

  • กรอกและเตรียมเอกสาร ลูกค้านำเอกสารไปยื่นขึ้นทะเบียนนายจ้าง 1,000 บาท/เคส
  • กรอกเอกสาร พร้อมดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนให้จนจบกระบวนการ 2,000 บาท/เคส (รับเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล)